Blog Yazıları

Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgesi

Her iş kolunda iş kazası meydana gelme ihtimali vardır. İşin niteliğine göre farklı nedenlerle iş kazaları meydana gelir. Ülkemizde iş kazalarının meydana gelme oranı bir hayli yüksektir. Son çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve bu kanuna istinaden…

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken faaliyetler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. Kanunda işverenin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, kanunun uygulanma…

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

Son yıllarda özellikle sanayi kuruluşları başta olmak üzere tüm sektörlerde iş kazalarının giderek arttığını görüyoruz. Bu kazalarda birçok çalışan sakatlanmakta ve bir daha çalışamaz hale gelirken, bir çoğu da ölmektedir. Bunun yanında işverenler de maddi zararlar yaşamaktadır. Bu da ekonomiyi…