Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmeliği

Patlamadan korunma dokümanı (PKD) genellikle iş güvenliği uzmanlığı tarafından hazırlanır. Bunu işveren kendisi de hazırlayabilir. Ama yasal hükümleri tam olarak uygulayamazsa, iş güvenliği ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle işletmeler patlamadan korunma dokümanını iş güvenliği uzmanlarına hazırlatmayı tercih eder. Patlamadan korunma dokümanı hazırlamanın amacı işyerinde meydana gelebilecek bir patlamayı ve patlama sonucu oluşabilecek yangınları önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden çıkarılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik göre işverenlerin işyerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması zorunluluğu vardır. Hangi işyerlerinin patlamadan korunma dokümanı hazırlaması gerektiği ve hangi işyerlerinin hazırlamasına gerek olmadığı da yönetmelik ve TSE standartları ile belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal madde üreten ve depolayan işyerleri, kimyevi tahlil laboratuvarları, boya ve tiner imalathaneleri, un, şeker, nişasta fabrikaları, boya işlemi yapılan- boyahane içeren işletmeler, ham deri imalathaneleri, yağ imalathaneleri, kağıt fabrikaları, alüminyum, ağaç tozu ortaya çıkan işletmeler ve benzeri işletmeler patlamadan korunma dokümanı hazırlamak zorundadır. Yönetmelikte belirlenen işyerleri dışında kalan işletmelerin doküman hazırlamasına gerek yoktur. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayacak kişilerin bu konudaki eğitime katılması ve sertifika alması gerekmektedir. Bu eğitimler genellikle meslek odalarında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yapılmaktadır.
Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle işyerlerinde çalışanların hayatını kolaylaştırıyor ama aynı zamanda yangın ve patlama gibi risklerin de artmasına yol açıyor. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için patlama ve yangınların meydana gelmesinin önüne geçmek, meydana gelen olaylarda zararı en aza indirmek işverenin sorumluluğundadır. Yasa ve yönetmeliklerle de çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması güvence altına alınmıştır. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimleri Gözetim OSGB firmamızdan alabilirsiniz. Gözetim OSGB bünyesinde yer alan profesyonel iş sağlığı ve güvenliği personeliyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yangın eğitimleri, arama-kurtarma ve tahliye eğitimleri, patlamadan korunma eğitimleri vermekteyiz.