Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince iş yerlerinde patlamaların önlenmesi, oluşan patlamalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınmak zorundadır. Bu tedbirlerin alınması işverenin sorumluluğundadır. Her iş yerinde patlamadan korunma dokümanı (PKD) bulunması gerekmektedir. Ancak bu dokümanı iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgili personeller hazırlayabilir. Dokümanı hazırlayacak personelin patlamadan korunma dokümanı eğitimi almış olması gerekmektedir. Benzin istasyonları, LPG istasyonları, kimya üretim tesisleri, atık arıtma tesisleri, hava alanları, limanlar, güç istasyonları, yem fabrikaları gibi işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Patlayıcı ortam oluşabilecek işyerlerinde doküman hazırlanması ve gerekli önlemlerin alınması işyerinin faaliyete başlamasından önce yapılmalıdır.
Patlamadan korunma dokümanı eğitimi alan personel doküman taslağı ve örneklerini görecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlamayı öğrenecektir. Eğitimlerde işlenecek konular; yasal mevzuat ve tanımlar, toz patlamaları, bölge tanımları, patlama kriterleri, patlama riski analizleri, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında uygulanacak yöntemler, kimyasal ve toz hesaplamalar, tehlikeli bölgelerin hacminin ve kalıcılık sürelerinin hesaplamaları, patlamadan korunma dokümanında kullanılan kimyasal ve toz formüllerinin nasıl kullanıldığı, patlamadan korunma dokümanının yazılı hale getirilmesi, TSE standardına göre malzeme tespiti ve seçimi gibi konulardır. Bu eğitime katılanlar işyerindeki patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması için hazırlanması gereken, patlamadan korunma dokümanı hazırlamasını öğrenmiş olacaklardır. İşyerlerinde patlama risklerini belirlemek ve değerlendirmek, yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek konularında yetkili olacaklardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunlu olan bütün eğitimleri Gözetim OSGB firmamızdan alabilirsiniz. İş Sağlığı ve güvenliği eğitimleri, temel yangın eğitimi, arama kurtarma ve tahliye eğitimi, acil durum planlama eğitini, patlamadan korunma dokümanı eğitimi gibi birçok alanda eğitimler veriyoruz. Deneyimli ve profesyonel kadromuzla verdiğimiz eğitimlerden başarıyla sertifikanızı alabiliyorsunuz. Gözetim Osgb olarak Bursa ve çevresinde çok sayıda işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veriyor ve iş sağlığı ve güvenliği personeli temin ediyoruz. Merkezimizden alacağınız sertifika ile her türlü işletmede kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Eğitim konuları ve eğitim programlarıyla ilgili bilgilere sitemizden ulaşabilir veya telefonla bilgi alabilirsiniz.