İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

Son yıllarda özellikle sanayi kuruluşları başta olmak üzere tüm sektörlerde iş kazalarının giderek arttığını görüyoruz. Bu kazalarda birçok çalışan sakatlanmakta ve bir daha çalışamaz hale gelirken, bir çoğu da ölmektedir. Bunun yanında işverenler de maddi zararlar yaşamaktadır. Bu da ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu gelişmeler iş güvenliğini daha da önemli hale getirmiştir. 6331 sayılı yasa ve yasaya bağlı yönetmeliklerle iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi hedeflenmektedir. Yasa gereği bir çalışanı olan işletmeler dahil tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi belirli sürelerle hizmet verecektir. İş güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler de yasada detaylı olarak yer almıştır.

İş güvenliği hizmeti işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Bu çalışmaların yürütülmesi için öncelikle işyerinde bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi gerekiyor. İşveren işletme bünyesinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı istihdam edebilir veya bir OSGB firmasından iş güvenliği uzmanı hizmeti alabilir. Osgb de hizmet almak ekonomik açıdan ve çalışmaların tek elden yürütülmesi açısından daha avantajlıdır. Bu nedenle birçok firma bu hizmeti OSGB lerden almaktadır.

OSGB nin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı farklı sektörlerde ve işletmelerde hizmet verdiği için iş güvenliği konusunda çok iyi deneyime sahiptir. Ayrıca iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlamış ve sertifika almış kişilerdir. İşyerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı diğer isg görevlileriyle birlikte çalışır. İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi için risk değerlendirmesi yapar ve risklere karşı alınması gereken önlemleri işverene sunar. Önlemlerin alınıp alınmadığını takip eder ve denetler. Çalışanların ve çalışma ortamının gözetimini yapar.

Kişisel koruyucu donanımların ve teçhizatların bakım, kontrol ve ölçümlerini yapar, işverene önerilerde bulunur. İş güvenliği uzmanı işyerinde meydana gelebilecek patlama, sızıntı gibi durumlarda ve deprem, sel gibi doğal afetlerde yapılacaklarla ilgili acil eylem planı hazırlar. Acil eylem planıyla ilgili çalışanlara eğitimler de verir ve tatbikatlar yaptırır. Yangın eğitimi, patlamadan korunma eğitimi ve tatbikatları ve diğer eğitimlerle kazalardan en az zararla kurtulma imkanı sağlanır. Teknik öğretmenler, mühendisler, fizikçi ya da kimyagerler ile üniversitelerin iş güvenliği bölümlerinden mezun olanlar gerekli kursları tamamladıktan sonra iş güvenliği uzmanı olabilir.

Yorum yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir