Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken faaliyetler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. Kanunda işverenin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, kanunun uygulanma sorumluluğu işverene verilmiştir. Kanuna göre işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belli sürelerle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır. Ancak az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk 01/07/2017 tarihinde başlayacaktır. Diğer iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ise bu tarihten önce yürütülecektir.

Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalışan başına ayda 10 dakika görev yapacaktır. Bu kapsamda olan iş yerlerine mali müşavirlik, avukatlık, mimarlık, mühendislik gibi ofisler, site yönetimi, bakkal, manav, kasap gibi iş yerleri de dâhildir. Az tehlikeli işyerleri bir işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya onlardan hizmet almak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan işyerlerine idari para cezası verilecektir. İş yerinde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanının çalışma süresi işyerinin tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir. İş güvenliği uzmanlığı da A, B, C olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki işyerlerinde C sınıfı belgesi olan, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde B sınıfı belgesi olan ve her sınıftaki işyerlerinde A sınıfı belgesi olan iş güvenliği uzmanı çalışabilir.

Gözetim OSGB Bursa ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelere işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin ediyoruz. Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personel risk analizi yapmak, acil eylem planı hazırlamak ve iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vermek gibi faaliyetleri yürütmektedir. İş güvenliği uzmanı ayrıca işyerinde güvenlik talimatları hazırlamak, bakım talimatları hazırlamak, iş sağlığı ve güvenliği alanında rehberlik ve danışmalık yapmak, yapılan işlemlerin dokümanlarını hazırlamak gibi faaliyetleri de yürütmektedir. Her sınıftaki işyeriniz için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetlerini Gözetim OSGB’ den alabilirsiniz. Deneyimli ve sertifikalı personelimizle kalite ve uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz.

Yorum yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir