Patlamadan Korunma

Kaliteli Hizmet

Tam Güvenlik

Hızlı Müdahale

Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince iş yerlerinde patlamaların önlenmesi, oluşan patlamalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirler alınmak zorundadır. Bu tedbirlerin alınması işverenin sorumluluğundadır. Her iş yerinde patlamadan korunma dokümanı (PKD) bulunması gerekmektedir. Ancak bu dokümanı iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgili personeller hazırlayabilir. Dokümanı hazırlayacak personelin patlamadan korunma dokümanı eğitimi almış olması gerekmektedir. Benzin istasyonları, LPG istasyonları, kimya üretim tesisleri, atık arıtma tesisleri, hava alanları, limanlar, güç istasyonları, yem fabrikaları gibi işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Patlayıcı ortam oluşabilecek işyerlerinde doküman hazırlanması ve gerekli önlemlerin alınması işyerinin faaliyete başlamasından önce yapılmalıdır.

Devamını Oku

Hizmetlerimiz

Patlayıcı ortamın oluşmasını önlemek.

Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek.

Patlamanın yayılmasını önlemek.

Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemler almak.

Patlama risklerinin tespit edilmesi.

Çalışanların patlayıcı ortam risklerinden korunması.

Araç gereç ve ekipmanların, koruyucu sistemlerin seçilmesi.

Patlamadan Korunma Dokümanı Yönetmeliği

Patlamadan korunma dokümanı (PKD) genellikle iş güvenliği uzmanlığı tarafından hazırlanır. Bunu işveren kendisi de hazırlayabilir. Ama yasal hükümleri tam olarak uygulayamazsa, iş güvenliği ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle işletmeler patlamadan korunma dokümanını iş güvenliği uzmanlarına hazırlatmayı tercih eder. Patlamadan korunma dokümanı hazırlamanın amacı işyerinde meydana gelebilecek bir patlamayı ve patlama sonucu oluşabilecek yangınları önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden çıkarılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik göre işverenlerin işyerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması zorunluluğu vardır. Hangi işyerlerinin patlamadan korunma dokümanı hazırlaması gerektiği ve hangi işyerlerinin hazırlamasına gerek olmadığı da yönetmelik ve TSE standartları ile belirlenmiştir.

Devamını Oku